Overzichtskaart van het eiland Santiago (Cabo Verde), met daarin met een paars kader het gebied aangegeven, waarin de wandeling heeft plaatsgevonden.

logo van de wandelwebsite van Fred Triep


Dit kaartje is een bewerking van de World Map van Mapsource

Terug naar: Terug naar: